DIZAJN

Možemo pružiti usluge mehaničkog, električnog i programskog inženjeringa sa našim stručnim timom za koje više ne morate brinuti o inženjeringu!

KONCEPT DIZAJN

Počevši od ideje o vašem proizvodu, udružićemo se s vama kako bismo odredili željenog kupca i skicirali vizualne koncepte. 

DIZAJN PROTOTIPA

Kako napredujete od opcija koncepta proizvoda do konačnog dizajna, PROTODEVS tim može proizvesti prototip proizvoda koji će se korsititi za testiranje i simulacije.

SKICA PROIZVODA

Koristeći ovu vještinu možemo brzo kreirati više varijacija dizajna tako da možemo eliminirati sve neželjene karakteristike dizajna. 

RENDERIRANJE

Pokažite svojim klijentima proizvod čak i prije nego što bude napravljen pomoću našeg tima za renderiranje koji možemo pretvoriti koncept dizajna u fotografije iz stvarnog života. 

KONCEPT DIZAJN

Počevši od ideje o vašem proizvodu, udružićemo se s vama kako bismo odredili željenog kupca i skicirali vizualne koncepte mogućih rješenja. Nakon što se odluči za smjer, tim razvija privlačne modele proizvoda i kombinira ove konceptualne ideje s praktičnim i ostvarivim inženjerskim dizajnom.

Konačni koncepti dizajna su snimljeni u 3D CAD modelima tako da klijenti, kupci i druge zainteresirane strane mogu dati povratne informacije. 

DIZAJN PROTOTIPA

Dobro osmišljen dizajn može rezultirati zabavnim proizvodom koji je jednostavan za korištenje koji oživljava vaš brend i viziju.

Kako napredujete od opcija koncepta proizvoda do konačnog dizajna, naš tim stvara prototip proizvoda koji simulira iskustvo proizvoda kako bi testirao i osigurao zadovoljavajuće korisničko iskustvo.

SKICA PROIZVODA


Koristeći ovu vještinu možemo brzo kreirati više varijacija dizajna tako da možemo eliminirati sve neželjene karakteristike dizajna.

Skice se mogu koristiti za provjeru dizajna proizvoda od strane klijenta prije nego što se obavi bilo koji veći posao i to je daleko najpovoljniji način da se od klijenata dobije uvid važne informacije.

RENDERIRANJE

Pokažite svojim klijentima proizvod čak i prije nego što bude napravljen pomoću našeg tima za renderiranje koji možemo pretvoriti koncept dizajna u fotografije iz stvarnog života. S našim timom stručnjaka za renderiranje možemo napraviti fotografije za marketing i oglašavanje koje možete koristiti za objave na društvenim mrežama za interakciju s klijentima.

Prikazi proizvoda se koriste na većini web stranica e-trgovine kao način smanjenja troškova. Više nema potrebe za foto studiom jer možemo napraviti fotografije koje su vam potrebne pomoću naših specializiranih mašina za renderiranje.

INŽINJERING

Možemo pružiti usluge mehaničkog, električnog i programskog inženjeringa sa našim stručnim timom za koje više ne morate brinuti o inženjeringu!

3D MODELIRANJE I CAD


Stručni inženjeri dizajna koriste rješenja za računarski potpomognuto projektovanje (CAD) kako bi pomogli inovatorima i vlasnicima poduzeća u konceptualizaciji i stvaranju vrijednih proizvoda.

DIZAJN ZA PROIZVODNJU

Proizvod koji razvijamo od početka do kraja prolazi kroz više iteracija naših stručnih inžinjera da bi na kraju mogao da se proizvodi u velikim serijama sa što nižom cijenom proizvodnje.

RAZVOJ ELEKTRONIKE

PROTODEVS tim može ponuditi i razvoj elekronike u vašim proizvodima koristeći se modernim tehnologijama interneta stvari IoT kao i mnogih drugih tehnologija.

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Kraj svakog projekta razvoja proizvoda uključuje izradu dokmentacije za serijsku proizvodnju prema kojoj će se proizvođač voditi.

3D MODELIRANJE I CAD

3D modeliranje vam omogućava da vidite svoj dizajn u punom obimu, izvršite kompjuterski kontrolisanu dijagnostiku i testiranje i izvršite modifikacije u realnom vremenu bez potrebe za materijalnim troškovima.

Stručni inženjeri dizajna koriste rješenja za računarski potpomognuti dizajn (CAD) kao što je Free CAD kako bi pomogli inovatorima i vlasnicima poduzeća u konceptualizaciji i stvaranju korisnih, funkcionalnih i vrijednih proizvoda.

DIZAJN ZA PROIZVODNJU

Počevši od ideje o vašem proizvodu, udružićemo se s vama kako bismo odredili željenog kupca i skicirali vizualne koncepte mogućih rješenja. Nakon što se odluči za smjer, tim razvija privlačne modele proizvoda i kombinira ove konceptualne ideje s praktičnim i ostvarivim inženjerskim dizajnom.

Konačni koncepti dizajna su snimljeni u 3D CAD modelima tako da klijenti, kupci i druge zainteresirane strane mogu dati povratne informacije.

RAZVOJ ELEKTRONIKE

PROTODEVS tim može ponuditi i razvoj elekronike u vašim proizvodima koristeći se modernim tehnologijama interneta stvari IoT kao i mnogih drugih tehnologija. 

Koristimo širok spektar elektro komponenti u razvoju proizvoda kao što su Arduino, Raspberry, PLC industrijski kontroleri i mnogo više da bi smo napravili pouzdane i povoljne proizvode.

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Kraj svakog projekta razvoja proizvoda uključuje izradu dokmentacije za serijsku proizvodnju prema kojoj će se proizvođač voditi. PROTODEVS tim sa svakim razvijenim proizvodom isporučuje uz prototip i tehničke crteže dijelova, sklopova kao i liste dijelova sa svim informacijama od dijelovima (BoM), kao i sve ostale specifikacije koje su potrebne za serijsku proizvodnju.

© Copyright 2022 Protodevs. All Rights Reserved.

  • Made with care by Neotech